?

Log in

No account? Create an account
508 - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

508 [Jul. 4th, 2005|04:54 pm]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[apret]
[mood |cheerfulcheerful]Pitää tännekin hypettää DREW ON TAKAS!!! JEEEE!!!! Niiiiiin hyvä jakso ettei mitään rajaa... Drew ja Emmet on niin ihania yhdessä, voi sitä söpöyttä!

linkReply