?

Log in

507:ssa varmasti ihan parasta oli lopun musiikki :) Ja oli minusta… - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 30th, 2005|10:00 pm]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[nuoruustango]
507:ssa varmasti ihan parasta oli lopun musiikki :) Ja oli minusta mukava nähdä Mel ja Lindzkin taas vaihteeksi sovussa. Jotenkin on käynyt taas niin, että en vain jaksa oikein seurata sarjaa, tuntuu niin saman toistamiselta jaksosta toiseen. Joku Hunter kiinnostaisi, mutta Brucker-Novotnyn perheeseen keskitytään niin kovin vähän. Ted on ihan blah, kuin myös Emmett. Ja Brian.
linkReply