?

Log in

Voi ahdistus - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Voi ahdistus [Jun. 13th, 2005|10:55 pm]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[apret]
[mood |bitchybitchy]

Ajattelin nyt tänne valittaa tästä kaudesta. Että onpa ihan perkeleen angstinen. Kaikilla menee niin helvetin huonosti ja kukaan ei ole onnellinen. Kiva juttu. Tätän on odotettu jumankauta vuosi!!! Pikkasen ottaa vaan aivoon.

Anteeksi rumat sanat, en yleensä käytä niitä. Nyt vaan potutti.
linkReply