?

Log in

No account? Create an account
Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella! - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 4th, 2005|12:56 am]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[nuoruustango]
Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: apret
2005-06-04 03:28 pm (UTC)
Ei toi toinen jakso ainakaan kauheesti innostanut. Ainoot hyvät puolet siinä Emmet "I'm not queer enough!? ME!?" ja Brianin ihme naamanvääntelyt "The beautiful people" jne.

Mutta se koko vauvakuvio on jotenkin, äh, en vaan jaksa sitä kun ne tappelee KOKO AJAN!

Ja hitto, eikö tässä sarjassa harrasteta seksiä enää ollenkaan!? Mitä eunukkeja niistä on oikein tullut... Tylsää.

Ja mua niiiiin ärsyttää Michael, kauhee LAMMAS! Toivottavasti seuraavat jaksot parempia. Aijoo, Rosie O'Donnell oli musta myös hyvä.
(Reply) (Thread)