?

Log in

Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella! - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 4th, 2005|12:56 am]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[nuoruustango]
Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: solitudinarian
2005-06-03 11:38 pm (UTC)
Mut yhdessä kohtauksessa sentään soi mainio biisi taustalla! :D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nuoruustango
2005-06-04 06:41 am (UTC)
What have I missed? Tosin myönnän tiskanneeni eilen samalla kun katsoin jaksoa..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: solitudinarian
2005-06-04 08:12 am (UTC)
Joku B/J-kohtauksista...

The Sun - Valentine
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: apret
2005-06-04 03:28 pm (UTC)
Ei toi toinen jakso ainakaan kauheesti innostanut. Ainoot hyvät puolet siinä Emmet "I'm not queer enough!? ME!?" ja Brianin ihme naamanvääntelyt "The beautiful people" jne.

Mutta se koko vauvakuvio on jotenkin, äh, en vaan jaksa sitä kun ne tappelee KOKO AJAN!

Ja hitto, eikö tässä sarjassa harrasteta seksiä enää ollenkaan!? Mitä eunukkeja niistä on oikein tullut... Tylsää.

Ja mua niiiiin ärsyttää Michael, kauhee LAMMAS! Toivottavasti seuraavat jaksot parempia. Aijoo, Rosie O'Donnell oli musta myös hyvä.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: takes
2005-06-05 05:47 pm (UTC)
Voisittekin kertoo mistä saan luettua kätevästi jonkinasteisia recapeja tai muita jaksolyhennelmiä, en mää jaksa odottaa.
(Reply) (Thread)